Witamy w firmie Aquamet Sp. z o.o.


Nasza spółka powstała w kwietniu 1998 roku w Krakowie. Pocz±tkowo przyjęliśmy nazwę VALVEX Kraków S.C., któr± od września 1999 roku zast±pił AQUAMET S.C., a od 2008 roku działamy w formie spółki z o.o.

Zmiana nazwy trafnie obrazuje charakter ewolucji, jak± przeszliśmy. Zaczynaj±c od handlu najprostsz± armatur± (zawory, zł±czki, kształtki itp.), stopniowo poszerzaliśmy nasz± ofertę, dochodz±c do pełnego asortymentu wyposażenia instalacji grzewczych, wodnych, kanalizacyjnych i gazowych.

W chwili obecnej zaopatrujemy w urz±dzenia pomiarowe i regulacyjne do instalacji centralnego ogrzewania i wodnych kilku spośród największych krakowskich developerów, przedsiębiorstwa budowlane, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, a także sklepy i hurtownie.

Drug± po handlu i wcale nie mniej ważn± dziedzin± naszej działalności jest wykonawstwo instalacji sanitarnych. Specjalizujemy się w inwestycjach jednorodzinnych oraz w termomodernizacjach (zarówno budynków wielorodzinnych jak i pojedynczych mieszkań i domów).

Jesteśmy firm± niewielk±, o nieskomplikowanej strukturze i dużej mobilności. Postrzegamy to jako nasz atut na dzisiejszym, bardzo trudnym rynku usług instalacyjnych i budowlanych - każdy Klient traktowany jest przez nas indywidualnie. Doświadczenie ostatnich lat pokazuje, że również Klienci dostrzegaj± tę oczywist± prawdę, iż duży może więcej, ale nie zawsze mu się chce.

Zapraszamy do obejrzenia następnych stron, gdzie w skrócie przedstawiamy nasz± ofertę.